Struktura organizacyjna - SR KOLO

Sąd Rejonowy w Kole

Przejdź do treści
Organizacja Sądu Rejonowego w Kole
Sąd Rejonowy w Kole obejmuje obszar właściwości dla miasta Koło oraz gmin:

 • Babiak,
 • Chodów,
 • Dąbie,
 • Grzegorzew,
 • Kłodawa,
 • Koło,
 • Kościelec,
 • Olszówka,
 • Osiek Mały,
 • Przedecz,
 • Sompolno,
 • Wierzbinek

Sąd Rejonowy w Kole ma następującą strukturę:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Oddział Administracyjny z wyodzieloną komórką Archiwum Zakładowego i Biurem Obsługi Interesanta
Samodzielna Sekcja Finansowa
Oddział Kancelarii Tajnej
Inspektor ds. obronnych

    
Prezes Sądu Rejonowego w Kole     
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Bogdan Radecki
Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach II Wydziału  Karnego oraz III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w poniedziałki w  godzinach od 9.00 do 14.00
Wiceprezes Sądu Rejonowego SSR Marcin Szczesiak  przyjmuje interesantów w sprawach I Wydziału Cywilnego oraz V Wydziału  Ksiąg Wieczystych w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 14.00
Sekretariat:
tel. 63 22 82 817
fax 63 22 82 870
sekretariat jest czynnny:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
    
Pełniąca obowiązki Pani Ewa Walczak-Jasińska
tel. 63 22 82 920
fax. 63 22 82 870

2018 Copyright by Europejskie Centrum Obsługi Głuchych
Wróć do spisu treści